Anasayfa | Konferans Programı | İletişim
   
 
deneme


 

 

Bildiri Gönderme ve Yayın


 • Bildiriler elektronik ortamda kabul edilmektedir. Tüm bildiriler konferans bildiri kayıt sistemi üzerinden gönderilmelidir. Kabul edilen bildiriler konferans bildirileri kitabında imkan ölçüsünde basılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, CD formatında katılımcılara dağıtılacaktır. Kabul edilen tüm bildirilerin konferansta sunulması beklenmektedir. Konferansa bildiri sunan katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır.

  Konferans Bildiri Kayıt Sistemi

  http://www.ipv6.net.tr/openconf

  5.2 Bildiri Yazım Formatı

  Bildiriler aşağıda belirtilen formatlara uygun olarak gönderilmeli veya sisteme kayıt edilmelidir. Gönderilen bildirilerin sayfa sayısı kaynaklar ve ekler dahil olmak üzere 6 sayfayı geçmemelidir. Konferansta sunulması için kabul edilen bildirilerin en az bir yazar tarafından sunumunun yapılması gerekmektedir. Kabul edilen bildiriler konferans bildiriler kitabında basılmaya çalışılacaktır. Konferansa bildiri gönderme yukarıda belirtilen adres üzerinden yapılmaktadır. Diğer gönderimler dikkate alınmayacaktır.

  Bildiriler için Latex Formatı

  Bildiriler için MS Word Formatı

  Önemli Tarihler:

  Tam metin bildiriler  22 Kasım 2010
  Değerlendirme sonuçları 3 Aralık 2010
  Basıma hazır bildiriler 10 Aralık 2010
  Konferans tarihi               12-13 Ocak 2011
IPV6 web sitesi © ULAKBİM IPV6 Konferansı 12-13 Ocak 2011, Rixos Ankara